BakanNisa Şahin’in Aile Haftası Mesajı

Kültürümüzde aile, derin ve kuşatıcı bir kurum olarak kabul görmüştür. Türk toplumu tarih boyunca aile değerlerine verdiği önemle gelişmesini sürdürmüş ve kültürel kimliğini korumayı başarmıştır.

Türk ailesi geleneksel olarak geçmişten bugüne dek sorun çözme kabiliyeti olan, tüm aile bireyleri arasında güçlü ilişkilerin kurulduğu, ailenin sosyal çevresiyle (aile büyükleri, akraba, komşu vb.) sağlıklı iletişimin var olduğu bir nitelikle anılmıştır.

Aile bireyleri arasında anlayış ve hoşgörü, saygı, sadakat, sorumluluk ve inanç birliği ana ortaklarımızdandır.

Çocukların evlenene kadar anne ve babaları ile yaşadığı toplumumuzda aile, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi, kültürel kimliğin, ahlaki değerlerin, tarihsel ve toplumsal bilincin aktarılması gibi önemli işlevler üstlenmektedir.

Söz konusu işlevlerinden dolayı aileyi,  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bu toplumun temel kurumu olarak tanımlamaktadır. Anayasamızda yer alan 41. maddede “Aile Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır.

Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar” ile de bu yaklaşım vurgulanmaktadır.

Çocukların ve gençlerin hayata hazırlanmasında, özürlü ve bağımlı nüfusun bakımı ve rehabilitasyonunda, suç ve kötü alışkanlıklarla mücadelede, aile belirleyici bir öneme sahiptir. Türk ailesi, bütün sorunlarına rağmen güçlü bir sosyal hizmet ve yardım mekanizması olarak varlığını sürdürmektedir. Bu yapıyı güçlendirmek suretiyle ailelerin sorun çözme kabiliyetini arttırmak zorundayız.

Sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ulusal düzeyde politika ve stratejiler geliştirmek amacıyla faaliyet gösteren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aileyi her yönüyle kuşatan alanlarda çeşitli hizmetler vermektedir. Bakanlığımız tarafından aile konusunda çok sayıda proje, araştırma, yayın, sempozyum, şura ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bu alandaki birikim ve deneyimler de kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla 1993 yılında aldığı bir kararla, 1994 yılından itibaren her yılın 15 Mayıs tarihinin “Aile Günü”, bu günün içinde yer aldığı haftanın ise “Aile Haftası” olarak kutlanmasını öngörmüştür. Genel Kurul tavsiyesi “ailelerin güçlendirilmesi amacıyla hükümetler, sivil toplum kuruluşları, aile konusunda çalışan hükümet dışı örgütler, araştırmacı ve akademik kuruluşların bir araya gelerek, stratejiler ve programlar geliştirmesi”dir.

Bu tavsiyenin yer aldığı karara göre 2012 yılında Uluslararası Aile Yılı’nın 18. yıldönümü kutlanmaktadır. Bu süreçte,  Aile Haftası Kutlamaları, hem yerel hem de ulusal boyutta panel, şura, halk şenliği, ve ödül töreni şeklinde gerçekleştirilmektedir. Bu faaliyetlerle, aile konusundaki akademik çevrelere, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve özellikle geniş halk kitlelerine ulaşılması hedeflenmiştir.

Aile kurumumuzun bu ülkenin geleceğini düşünen herkes için vazgeçilmez öncelikte olduğu inancından hareketle bu haftanın anlamlı ve verimli geçmesi dileğimizdir.

Uluslararası Aile Haftası ve 15 Mayıs Aile Günü’nün toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlendirilmesi, ailenin güçlendirilmesi ve korunması konusunda yapılacaklara vesile olması temennisiyle, herkesi işbirliği ve dayanışmaya davet ediyor, tüm ailelere mutlu ve sağlıklı yarınlar diliyorum.

Kaynak: ASPB

Sen Özelsin! #AktifNisa