Güçlü Kadınlar için Yenilikçi Fikirler

Genc Fikirler Guclu KadinlarAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Intel ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği arasındaki işbirliği ile gerçekleştirilen ¨Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar¨ projesi, 18 – 30 yaş arası gençler aracılığıyla ile özellikle kaynaklara erişimin sınırlı olduğu kesimlerde kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve kadına karşı ayrımcılığın önlenmesine yönelik olarak teknoloji kullanımı ile yenilikçi çözüm önerileri ve/veya sosyal girişimcilik projeleri üretmeyi hedeflemektedir.

Program çıktıları olarak, bölgesel bazda kadınların birçok farklı alanda (eğitim, sağlık, çevre, yetki ve karar alma mekanizmalarındaki rolleri, ekonomi ve yoksulluk gibi alanlar) karşılaştıkları problemlere yeni yaklaşımlarla uygulanabilir çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçla oluşturulan projenin uzun soluklu olması planlanmaktadır. Böylece Türkiye’de kadınların konumlarının güçlendirilmesi ve bölgesel ekonomik kalkınmaya katılımlarına yönelik farkındalık ve fırsat yaratmak amaçlanmaktadır.

Ayrıca, kırsal alanda kadınların ekonomide üretken duruma geçmeleri, farklı sektörlerde sürdürülebilir gelire ulaşmaları amacıyla gelir getirici, sürdürülebilir ve yenilikçi çözüm önerileri oluşturmak hedeflenmektedir.

Proje 4 fazdan oluşmaktadır.

Genc Fikirler Guclu Kadinlar 1

1. Bölgesel Durumun ve İhtiyacın Tespit Edilmesi: 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve KAGİDER tarafından kadınların bölgesel durum ve ihtiyaçları dikkate alınarak ele alınacak sorun belirlenir ve bir duyuru yapılarak bu sorunun çözümü konusunda rol almak isteyen katılımcıların başvuruları alınır. Katılımcılardan belirlenen sorun üzerinde araştırma yapmaları ve çözüm önerilerini yazılı olarak özetlemeleri istenir. Katılımcıların çözüm önerileri değerlendirilerek, öne çıkan en az 40 öneri sahibi bir sonraki aşamaya davet edilirler.

2. Gençlerin Teknolojiyi Kullanarak Kadınların Sorunlarına Yönelik Yenilikçi Çözümler Üretmesi:

Seçilen katılımcıların teknolojiyi kullanarak belirlenen soruna yönelik yenilikçi çözümler üretmeleri için Intel ile KAGİDER işbirliği ile 2 günlük bir atölye çalışması düzenlenir. Bu çalışmada, katılımcılar, 6 adımdan oluşan bir süreç içinde fikir geliştirme aşamalarını yaşayarak, belirlenen soruna yönelik uygulanabilir çözüm önerilerini ortaya çıkartmaya çalışırlar.

3. Çözüm Önerilerinin Modellenmesi ve Saha Çalışması Yapılması: 

Atölye çalışmalarında öne çıkan en fazla 5 fikir ve çözüm önerisinin öneri sahibi gruplarca modellenerek geliştirilmesi ve saha çalışmaları ile test edilmesi sağlanır. Bu çalışmalar, KAGİDER öncülüğünde mentörlük hizmetleri ile desteklenecek olup, uygulanabilir projelerin ortaya çıkarılması için çalışılacaktır.

4. Proje Kapsamında Yapılacak Çalışmalar Sonunda Çözüm Önerilerinin Hedef Kitleye Sunulması: 

Bir önceki aşamada saha çalışmaları ile test edilen çözüm önerileri hedef kitleye sunularak, imkânlar dâhilinde geliştirilen çözüm projeleri uygulamaya geçirilmeye çalışılacaktır. İmzalanan protokol ile 3 yıllık bir plan dahilinde bir çok atölye çalışması yapılması hedeflenmektedir.

DESTEKLEYEN KURUMLAR

Proje kapsamında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Intel ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) aşağıdaki sorumlulukları üstlenmiştir.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanligi LogoAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

a) Projenin amacı çerçevesinde kadınların bölgesel ihtiyaçları dikkate alınarak ele alınacak sorunların tespit edilmesi çalışmalarına destek vermek.

b) Projenin etkinliklerine yönelik bölgesel duyuru yapma çalışmalarına Bakanlığın İl Teşkilatları vasıtasıyla katılmak,

c) Proje kapsamında yapılacak çalışmalar sonunda öne çıkan projelerin seçilmesi ve duyurulması çalışmalarında işbirliği yapmak, söz konusu projelerin hayata geçirilmesine yönelik özellikle kamu kurumları ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Intel LogoIntel

a) Genç Fikirler, Güçlü Kadınlar Projesi çerçevesinde kullanılacak materyallerin (doküman, broşür vb) hedef kitleye yönelik uyumlaştırma çalışmalarını yürütmek.

b) Eğitimlerde kullanılacak eğitim materyalini hazırlamak, tarafların onayına sunmak ve materyali çoğaltmak.

c) Proje kapsamında gerekli olabilecek eğitici eğitimlerini vermek.

ç) Proje kapsamında kullanılabilecek bir web sitesi oluşturmak.

d) Kamuoyunu Proje hakkında bilgilendirmek için iletişim çalışmalarını yürütmek.

e) Etkinliklerin yapılması için gerekli mal ve hizmetler ile mekân desteğinin sağlanması konusunda KAGİDER ile işbirliği içerisinde hareket etmek.

Kagider Kadin Girisimciler Dernegi LogoKAGiDER

a) Proje kapsamında kadınların bölgesel ihtiyaçları dikkate alınarak ele alınacak sorunların tespit edilmesi, sorunların çözümü konusunda rol almak isteyen katılımcıların başvurularının alınması ve çözüm önerilerinin değerlendirmesi çalışmalarını yürütmek ve bu konularda taraflarla işbirliği yapmak.

b) Hedef kitlelere duyuruları yapmak.

c) Projede görev alacak STK’lar ile ilgili ön saha çalışmasını gerçekleştirmek.

ç) Projede görevli eğitmen ve katılımcıların koordinasyonunu sağlamak.

d) Projede görev almak üzere seçilen kadınlara koçluk sağlamak.

e) Kamuoyunu Proje hakkında bilgilendirmek için iletişim çalışmalarını yürütmek.

f) Projenin uygulama aşamasında yapılan çalışmalara ilişkin özet değerlendirmelerin yer aldığı raporları hazırlamak ve taraflarla paylaşmak.

g) Etkinliklerin yapılması için gerekli mal ve hizmetler ile mekân desteği sağlanması konusunda Intel ile işbirliği içerisinde hareket etmek.

Kaynak: Web

Sen Özelsin! #AktifNisa, #UzmanNisa