Konu Arşivi: Diyanet Namaz Fetvaları

Logo Diyanet Renkli

İçki / Uyuşturucu İçen Birisi Namaz Kılabilir mi?

Öncelikle belirtmek gerekir ki, alkollü içki ve uyuşturucu kullanmak haramdır. Bu sebeple bir Müslümanın alkollü içki içmesi ve uyuşturucu kullanması düşünülemez. Ancak her nasılsa bu haramı işleyen kişi, bunun haramlığını...
Logo Diyanet Renkli

Kadınlar Başı Açık, Çorapsız Namaz Kılabilir mi?

Ergen olmuş Müslüman bir hanımın, mahremi olmayan erkeklerin yanında olduğu gibi, namaz kılarken de vücudunun dinen örtülmesi gereken yerlerinin tamamını örtmesi gerekir. Baş da örtülmesi gereken yerlerdendir. Hz. Âişe’den...
Logo Diyanet Renkli

Dövme Yaptıran Kişi Namaz Kılabilir mi?

Vücuda iğneler batırılıp, açılan deliklere boyalı maddeler konularak yapılan dövme, eski çağlardan beri yapılan bir cahiliye âdeti olup, sağlık açısından zararlı olduğu gibi, dinen de yasaklanmıştır. Nitekim Hz. Peygamber...
Logo Diyanet Renkli

Boy / Gusül Abdesti ile Namaz Kılınabilir mi?

Gusül abdesti alan bir kimse aynı zamanda namaz abdesti de almış olacağı için bu abdesti ile namaz kılabilir, ayrıca abdest alması gerekmez. Hz. Peygamber (s.a.s.)’in gusül abdestine başlarken namaz abdesti gibi abdest aldığını...
Logo Diyanet Renkli

İmsak Vakti Girince Sabah Namazı KılınabilirMi?

İmsak vakti, (başka bir deyişle oruç yasaklarının başlama vakti), fecr-i sâdık’ın oluşması, yani tan yerinin ağarmasıdır. Kur’an-ı Kerim’de, “Artık (ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah’ın sizin için...
Logo Diyanet Renkli

Kunut Duasını Bilmeyen Kimse Ne Okumalı?

Sözlükte Allah’a ihlâsla kulluk etmek, namaz ve duayı uzatmak, sükût etmek, dua etmek, ibadet kastıyla ayakta durmak gibi anlamlara gelen kunut, dinî bir terim olarak, namazda rükûdan önce veya sonra ayakta dua etmeyi ifade eder. Hanefîlere...
Logo Diyanet Renkli

Cenaze Namazı Ayakkabı ile Kılınabilir mi?

Bütün namazlarda olduğu gibi cenaze namazında da namaza mani olan pisliklerin giderilmesi (necasetten taharet) şarttır. Buna göre, cenaze namazı kılacak kimsenin ayakkabılarında namaza engel bir pislik yoksa, namazını ayakkabıları...
Logo Diyanet Renkli

Salâ Vermenin Hükmü Nedir?

Salâ, ülkemizde, genellikle cenaze olduğunu o bölgedeki insanlara ilan etmek amacıyla okunması adet haline gelen ve Rasûlullah’a salât ve selam içeren duadır. Ayrıca bazı yörelerimizde Cuma ve kandil geceleri ile Cuma namazından...
Logo Diyanet Renkli

Peygamberimizden Önce Namaz Var mıydı?

Kur’an’da bizim Peygamberimiz (sav)’den önceki Peygamberlerin namaz kılmakla emrolundukları değişik vesilelerle belirtilmektedir (Bakara 2/83; Yûnus 10/87; Hûd 11/87; İbrâhim 14/37, 40; Meryem 19/30-31, 54-55; Tâhâ 20/14;...
Logo Diyanet Renkli

Sünnet Namazlar Kaza Edilir mi?

Vaktinde kılınmayan beş vakit namazın farzları ile vacip olan vitir namazı kaza edilir. Kılınmayan sünnetler vakit çıktıktan sonra kaza edilmez. Ancak vaktinde kılınmayan sabah namazı, aynı gün zevalden önce kaza edildiğinde...
Logo Diyanet Renkli

Farz Namazları Kılmayan Kimse Dinden Çıkar mı?

İslâm dininde namaz, dinin direği olarak kabul edilmiş (Tirmizî, Îman, 8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 231, 237) ve kelime-i şehâdetten sonra anılmıştır (Buhârî, İman, 2; Müslim, İman, 4, H. No: 109). Namazdaki secde de kulun...