Konu Arşivi: Dinin Direği Namaz

Logo Diyanet Renkli

Dar / Şeffaf Kıyafet ile Namaz Kılınır mı?

Kadınların el, yüz ve ayakları dışında kalan bütün bedenleri, erkeklerin de göbekten diz kapağının altına kadar olan kısım avrettir. Buraların, namazda ve namaz dışında yabancılara karşı örtülmesi ve giyilen elbisenin...
Logo Diyanet Renkli

Abdestsiz Namaz Kılınabilir mi?

Namaz için abdestin farz olduğunu inkâr etmedikçe, ya da alay etmek ve eğlence olsun diye böyle bir davranışı yapmadığı sürece kişi dinden çıkmaz (Ebu’l-Muin en-Nesefî, Tabsıratu’l-Edille, 1, 38). Ancak abdesti inkâr yoksa...
Logo Diyanet Renkli

Ojeli / Rujlu / Makyajlı Namaz Kılınabilir mi?

Abdest ve gusülde genel ilke; her birinde yıkanması farz olan uzuvları hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde yıkamaktır. Dolayısıyla abdestte veya gusülde yıkanması farz olan uzuvlara, daha önceden oje, ruj ve benzeri, suyun bedene...
Logo Diyanet Renkli

Farz Namazların Sünnetleri Kılınmalı mıdır?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bizzat kendisi farz namazlarla birlikte, onlara bitişik olan sünnet namazları da kılmış ve ümmetine de kılmalarını tavsiye etmiştir. Bir hadislerinde: “Her gün sabah namazından önce iki, öğleden önce...
Logo Diyanet Renkli

Kaç Vakit Farz Namaz Vardır? 3 mü 5 mi?

İslâm’ın beş temel esasından biri olan namaz, günün belli zaman dilimleri içerisinde yerine getirilmesi gereken bir farzdır. Vakit, namazın şartlarından birisidir ve edasının farz olmasının sebebidir. Kur’an’da,“Şüphesiz...
Logo Diyanet Renkli

Vitir Namazı Nedir, Nasıl Kılınır?

Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan üç rekâtlı vacip bir namazdır. Vitir namazının her rekâtında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece tahiyyât duası okunur....
Logo Diyanet Renkli

Dudak / Dil Kıpırdatmadan Namaz Kılınır mı?

Konuşabilen kişinin namazda Fatiha ve diğer sureleri, dili kıpırdatmaksızın ve ses çıkartmaksızın zihinden tekrarlaması okuma (kıraat) sayılmaz. Böyle yapmakla namazın rüknü olan kıraat yerine getirilmiş olmaz. Kişinin kendi...
Logo Diyanet Renkli

Yatsı Namazı Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Kâsânî, Bedaiu’s-Sanâi’, I, 321; Merğînânî, el-Hidâye, I, 39; Zeylaî, Tebyînü’l-Hakâik,...
Logo Diyanet Renkli

Kur’an’ın Türkçe’si Okunarak Namaz Kılınır mı?

Namazda sûrelerin Türkçe tercümesinin okunması caiz değildir. Konu ile ilgili olarak, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 04. 12. 1997 tarihinde aldığı 103 no’lu kararda şöyle denilmektedir: Kur’an-ı Kerim’in namazda Türkçe...
Logo Diyanet Renkli

Namazda Fatiha Okumak Yeterli midir?

Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefilerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, üç kısa ayet veya bu miktarda uzun bir sure olmalıdır. Özellikle Fatiha suresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fatiha suresi...
Logo Diyanet Renkli

Beş Vakit Namaz Hangi Vakitlerde Kılınır?

Sabah Namazının Vakti: Tan yerinin ağarması demek olan ikin­ci fecrin doğmasından başlayarak güneşin doğmasına kadar devam eder. Cibril’in Peygamber Efendimize imamlık yaptığını anlatan rivayette Cibril, sabah namazını bir...