Konu Arşivi: Şu’arâ Suresi

Logo Diyanet Renkli

Kur’an’ın Türkçe’si Okunarak Namaz Kılınır mı?

Namazda sûrelerin Türkçe tercümesinin okunması caiz değildir. Konu ile ilgili olarak, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 04. 12. 1997 tarihinde aldığı 103 no’lu kararda şöyle denilmektedir: Kur’an-ı Kerim’in namazda Türkçe...